Inženýrská činnost

 

Kompletní vyřízení územního i stavebního řízení, zajištění všech stanovisek dotčených orgánů.

(Vyřízení územního souhlasu – rozhodnutí, stavebního povolení – ohlášení stavby, kolaudačního rozhodnutí)